Mail: biuro@obozy.pl
Tel.: 22 636 27 62
mobile menu

OGŁOSZENIA RÓŻNE

Treść ogłoszenia:
Centrum Kolonii i Obozów Cogito Sp. z o.o. w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko:
Organizator imprez kolonijnych.

Oczekujemy:
- Zaangażowania i dobrej organizacji pracy.
- Dyspozycyjności.
- Biegłej znajomości pakietu Office dowolnego producenta, przeglądarki Firefox i kuriera Thunderbird, z umiejętnością adaptacji do alternatywnych pakietów biurowych.
- Doświadczenia w organizacji imprez kolonijnych.
- Wykształcenia min. średniego.

Oferujemy:
- Ciekawą pracę w zgranym, doświadczonym zespole.
- Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
- Dużą samodzielność.

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku:
- Zatrudnianie kadry wychowawczej i instruktorskiej.
- Nadzór nad przebiegiem imprez.
- Obsługa sprzedaży i systemu rezerwacyjnego.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
marketing@obozy.pl

Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kolonii i Obozów Cogito Sp. z o.o. w Warszawie wszystkich danych osobowych podanych przeze mnie w przesłanej ofercie w celu prawidłowej realizacji procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych"

Jednocześnie informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów i zastrzegamy sobie możliwość udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Treść ogłoszenia:
Centrum Kolonii i Obozów COGITO – organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w związku ze zbliżającym się sezonem letnim poszukuje do współpracy następujących osób:

KIEROWNIK KOLONII     pobierz pdf

WYCHOWAWCA / ANIMATOR     pobierz pdf

WYCHOWAWCA / INSTRUKTOR FITNESSU     pobierz pdf

WYCHOWAWCA / INSTRUKTOR TAŃCA     pobierz pdf


Zanim złożysz aplikację upewnij się:
1. Czy spełniasz wymagania dotyczące kwalifikacji wychowawców/kierowników kolonii, określone Ustawą o systemie oświaty?
2. Czy masz dostęp do komputera pozwalający na przesyłanie korespondencji i podpisanie umowy?
3. Czy będziesz dysponował/ła dokumentem, z którego wynika brak konieczności opłacania składek ZUS (Art. 34 ust. 6. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)?
Dokumentem tym mogą być:
- W wypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę - zaświadczenie z zakładu pracy lub np. druk RMUA, z którego będzie wynikać brak konieczności opłacania składek ZUS (tzn. odprowadzane są już składki od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia).
- W wypadku studentów do 26 r. życia - legitymacja studencka z datą ważności co najmniej do dnia zakończenia zlecenia.
Dokumenty te będą musiały być przedstawione przed wypłatą wynagrodzenia i powinny dotyczyć okresu wykonania zlecenia.

Centrum Kolonii i Obozów COGITO Sp. z o.o. oferuje również możliwość stażu na koloniach osobom posiadającym uprawnienia, ale nie mającym doświadczenia z opieki nad dziećmi.


OGŁOSZENIA RÓŻNE

Treść ogłoszenia:
Centrum Kolonii i Obozów Cogito Sp. z o.o. w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko:
Organizator imprez kolonijnych.

Oczekujemy:
- Zaangażowania i dobrej organizacji pracy.
- Dyspozycyjności.
- Biegłej znajomości pakietu Office dowolnego producenta, przeglądarki Firefox i kuriera Thunderbird, z umiejętnością adaptacji do alternatywnych pakietów biurowych.
- Doświadczenia w organizacji imprez kolonijnych.
- Wykształcenia min. średniego.

Oferujemy:
- Ciekawą pracę w zgranym, doświadczonym zespole.
- Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
- Dużą samodzielność.

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku:
- Zatrudnianie kadry wychowawczej i instruktorskiej.
- Nadzór nad przebiegiem imprez.
- Obsługa sprzedaży i systemu rezerwacyjnego.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
marketing@obozy.pl

Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kolonii i Obozów Cogito Sp. z o.o. w Warszawie wszystkich danych osobowych podanych przeze mnie w przesłanej ofercie w celu prawidłowej realizacji procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych"

Jednocześnie informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów i zastrzegamy sobie możliwość udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Treść ogłoszenia:
Centrum Kolonii i Obozów COGITO – organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w związku ze zbliżającym się sezonem letnim poszukuje do współpracy następujących osób:

KIEROWNIK KOLONII     pobierz pdf

WYCHOWAWCA / ANIMATOR     pobierz pdf

WYCHOWAWCA / INSTRUKTOR FITNESSU     pobierz pdf

WYCHOWAWCA / INSTRUKTOR TAŃCA     pobierz pdf


Zanim złożysz aplikację upewnij się:
1. Czy spełniasz wymagania dotyczące kwalifikacji wychowawców/kierowników kolonii, określone Ustawą o systemie oświaty?
2. Czy masz dostęp do komputera pozwalający na przesyłanie korespondencji i podpisanie umowy?
3. Czy będziesz dysponował/ła dokumentem, z którego wynika brak konieczności opłacania składek ZUS (Art. 34 ust. 6. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)?
Dokumentem tym mogą być:
- W wypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę - zaświadczenie z zakładu pracy lub np. druk RMUA, z którego będzie wynikać brak konieczności opłacania składek ZUS (tzn. odprowadzane są już składki od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia).
- W wypadku studentów do 26 r. życia - legitymacja studencka z datą ważności co najmniej do dnia zakończenia zlecenia.
Dokumenty te będą musiały być przedstawione przed wypłatą wynagrodzenia i powinny dotyczyć okresu wykonania zlecenia.

Centrum Kolonii i Obozów COGITO Sp. z o.o. oferuje również możliwość stażu na koloniach osobom posiadającym uprawnienia, ale nie mającym doświadczenia z opieki nad dziećmi.