biuro@obozy.pl
Tel: 530 438 909
mobile menu

"Jak to się robi", czyli jak dokonać zakupu kolonii lub obozu młodzieżowego?

1. Aby dokonać rezerwacji kolonii lub obozu młodzieżowego należy wybrać imprezę i jej termin, a następnie
w tabeli terminów nasunąć kursor myszki na słowo "rezerwuję" i kliknąć lewym klawiszem myszy.

2. Po otworzeniu nowej karty przeglądarki należy dokonać wyboru - czy rezerwacja będzie miała charakter jednorazowy (panel D), czy też lepiej zarejestrować konto w sklepie internetowym Cogito (panel C). Zalecamy założenie konta, gdyż pozwala to uniknąć wpisywania każdorazowo danych przy kolejnych zakupach, przeglądać umowy i inne dokumenty, pobierać faktury. Zaoszczędzą Państwo czas
i energię.
Klienci posiadający już konto winni się zalogować podając hasło (panel A), a następnie dopiero dokonać rezerwacji wczytując dane osobowe z konta, lub dodając dane nowego uczestnika. Panel B umożliwia odzyskanie hasła, jeśli zostało zapomniane.

3. Następnie należy wypełnić formularz rezerwacji i zatwierdzić ją na koniec przez kliknięcie buttona "ZATWIERDZAM REZERWACJĘ". Zostanie do Państwa w tym momencie wysłana na skrzynkę e-mail korespondencja zawierająca wymagane przepisami dokumenty oraz instrukcję dalszego postępowania.

4. Rezerwacja ma charakter wstępny i jest ważna przez 2 dni robocze. W tym czasie prosimy o wpłatę zaliczki
w wysokości 500 zł na konto ujawnione w korespondencji mailowej, którą otrzymali Państwo po dokonaniu rezerwacji. Wskazane konto jest numerem unikatowym, powiązanym wyłącznie z daną rezerwacją. Każda rezerwacja otrzymuje swój indywidualny numer konta bankowego i nie wolno ich zamieniać. Zaliczka może wynosić mniej niż 500 zł, po uzgodnieniu telefonicznym z Cogito.

5. W wypadku braku terminowej wpłaty zaliczki rezerwacja wygaśnie. Jej przywrócenie bądź wydłużenie terminu jest zazwyczaj możliwe - prosimy o telefon do biura w takiej sytuacji.

6. Termin dopłaty ujawniany jest w umowie o usługę turystyczną i wypada zwykle ok. 50 dni przed imprezą.

7. W wypadku zakupu imprezy w terminie do 50 dni przed imprezą klient jest obligowany do wpłaty całości kwoty jednorazowo w terminie 2 dni roboczych. Odstępstwa od tej zasady ustalane są indywidualnie.

8. Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (kartę kolonijną) otrzymają Państwo po wpłacie zaliczki. Należy nam ją odesłać pocztą (bądź czytelny skan mailem) na 7 dni przed wyjazdem.

9. W wypadku wątpliwości podczas rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem nr 22 838-20-61.

Informacje na temat organizacji imprez znajdują się na stronie FAQ-pytania i odpowiedzi.


"Jak to się robi", czyli jak dokonać zakupu kolonii lub obozu młodzieżowego?

1. Aby dokonać rezerwacji kolonii lub obozu młodzieżowego należy wybrać imprezę i jej termin, a następnie
w tabeli terminów nasunąć kursor myszki na słowo "rezerwuję" i kliknąć lewym klawiszem myszy.

2. Po otworzeniu nowej karty przeglądarki należy dokonać wyboru - czy rezerwacja będzie miała charakter jednorazowy (panel D), czy też lepiej zarejestrować konto w sklepie internetowym Cogito (panel C). Zalecamy założenie konta, gdyż pozwala to uniknąć wpisywania każdorazowo danych przy kolejnych zakupach, przeglądać umowy i inne dokumenty, pobierać faktury. Zaoszczędzą Państwo czas
i energię.
Klienci posiadający już konto winni się zalogować podając hasło (panel A), a następnie dopiero dokonać rezerwacji wczytując dane osobowe z konta, lub dodając dane nowego uczestnika. Panel B umożliwia odzyskanie hasła, jeśli zostało zapomniane.

3. Następnie należy wypełnić formularz rezerwacji i zatwierdzić ją na koniec przez kliknięcie buttona "ZATWIERDZAM REZERWACJĘ". Zostanie do Państwa w tym momencie wysłana na skrzynkę e-mail korespondencja zawierająca wymagane przepisami dokumenty oraz instrukcję dalszego postępowania.

4. Rezerwacja ma charakter wstępny i jest ważna przez 2 dni robocze. W tym czasie prosimy o wpłatę zaliczki
w wysokości 500 zł na konto ujawnione w korespondencji mailowej, którą otrzymali Państwo po dokonaniu rezerwacji. Wskazane konto jest numerem unikatowym, powiązanym wyłącznie z daną rezerwacją. Każda rezerwacja otrzymuje swój indywidualny numer konta bankowego i nie wolno ich zamieniać. Zaliczka może wynosić mniej niż 500 zł, po uzgodnieniu telefonicznym z Cogito.

5. W wypadku braku terminowej wpłaty zaliczki rezerwacja wygaśnie. Jej przywrócenie bądź wydłużenie terminu jest zazwyczaj możliwe - prosimy o telefon do biura w takiej sytuacji.

6. Termin dopłaty ujawniany jest w umowie o usługę turystyczną i wypada zwykle ok. 50 dni przed imprezą.

7. W wypadku zakupu imprezy w terminie do 50 dni przed imprezą klient jest obligowany do wpłaty całości kwoty jednorazowo w terminie 2 dni roboczych. Odstępstwa od tej zasady ustalane są indywidualnie.

8. Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (kartę kolonijną) otrzymają Państwo po wpłacie zaliczki. Należy nam ją odesłać pocztą (bądź czytelny skan mailem) na 7 dni przed wyjazdem.

9. W wypadku wątpliwości podczas rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem nr 22 838-20-61.

Informacje na temat organizacji imprez znajdują się na stronie FAQ-pytania i odpowiedzi.