biuro@obozy.pl
Tel: 226367527
mobile menu

Informacja na temat możliwości rozwiązania umowy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Szanowni Państwo,

w związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi konsekwencji finansowych w wypadku rozwiązania przez klienta umowy o udział w imprezie turystycznej, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w różnych destynacjach, uprzejmie informujemy, że sytuacje takie reguluje Art. 47. ust. 1. pkt 4. Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361):
"Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie."

Powyższe oznacza, że w sytuacjach nadzwyczajnych, a do takich zaliczyć należy zagrożenie epidemiologiczne w miejscu planowanego wypoczynku, klientom przysługuje zwrot wpłaconych na poczet imprezy kwot. Regulacja ustawowa ma pierwszeństwo przed postanowieniami umownymi zawartymi w warunkach uczestnictwa w imprezach Cogito, a przewidującymi potrącenia z wpłat, jeśli rezygnacja następuje z przyczyn leżących po stronie klienta.


Informacja na temat możliwości rozwiązania umowy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Szanowni Państwo,

w związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi konsekwencji finansowych w wypadku rozwiązania przez klienta umowy o udział w imprezie turystycznej, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w różnych destynacjach, uprzejmie informujemy, że sytuacje takie reguluje Art. 47. ust. 1. pkt 4. Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361):
"Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie."

Powyższe oznacza, że w sytuacjach nadzwyczajnych, a do takich zaliczyć należy zagrożenie epidemiologiczne w miejscu planowanego wypoczynku, klientom przysługuje zwrot wpłaconych na poczet imprezy kwot. Regulacja ustawowa ma pierwszeństwo przed postanowieniami umownymi zawartymi w warunkach uczestnictwa w imprezach Cogito, a przewidującymi potrącenia z wpłat, jeśli rezygnacja następuje z przyczyn leżących po stronie klienta.