biuro@obozy.pl
Tel: 226367527
mobile menu

OGŁOSZENIA RÓŻNE

Treść ogłoszenia:
Centrum Kolonii i Obozów COGITO – organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w związku ze zbliżającym się sezonem letnim poszukuje do współpracy następujących osób:

KIEROWNIK KOLONII     pobierz pdf

WYCHOWAWCA / ANIMATOR     pobierz pdf

WYCHOWAWCA / INSTRUKTOR FITNESSU     pobierz pdf

WYCHOWAWCA / INSTRUKTOR TAŃCA     pobierz pdf


Zanim złożysz aplikację upewnij się:
1. Czy spełniasz wymagania dotyczące kwalifikacji wychowawców/kierowników kolonii, określone Ustawą o systemie oświaty?
2. Czy masz dostęp do komputera pozwalający na przesyłanie korespondencji i podpisanie umowy?
3. Czy będziesz dysponował/ła dokumentem, z którego wynika brak konieczności opłacania składek ZUS (Art. 34 ust. 6. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)?
Dokumentem tym mogą być:
- W wypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę - zaświadczenie z zakładu pracy lub np. druk RMUA, z którego będzie wynikać brak konieczności opłacania składek ZUS (tzn. odprowadzane są już składki od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia).
- W wypadku studentów do 26 r. życia - legitymacja studencka z datą ważności co najmniej do dnia zakończenia zlecenia.
Dokumenty te będą musiały być przedstawione przed wypłatą wynagrodzenia i powinny dotyczyć okresu wykonania zlecenia.
- ZAPOZNAJ SIĘ I ZAAKCEPTUJ ZANIM WYŚLESZ APLIKACJĘ I CV:
 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów do kadry Centrum Kolonii i Obozów COGITO Sp. z o.o.:


 • Centrum Kolonii i Obozów COGITO Sp. z o.o. oferuje również możliwość stażu na koloniach osobom posiadającym uprawnienia, ale niemającym doświadczenia z opieki nad dziećmi.


  OGŁOSZENIA RÓŻNE

  Treść ogłoszenia:
  Centrum Kolonii i Obozów COGITO – organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w związku ze zbliżającym się sezonem letnim poszukuje do współpracy następujących osób:

  KIEROWNIK KOLONII     pobierz pdf

  WYCHOWAWCA / ANIMATOR     pobierz pdf

  WYCHOWAWCA / INSTRUKTOR FITNESSU     pobierz pdf

  WYCHOWAWCA / INSTRUKTOR TAŃCA     pobierz pdf


  Zanim złożysz aplikację upewnij się:
  1. Czy spełniasz wymagania dotyczące kwalifikacji wychowawców/kierowników kolonii, określone Ustawą o systemie oświaty?
  2. Czy masz dostęp do komputera pozwalający na przesyłanie korespondencji i podpisanie umowy?
  3. Czy będziesz dysponował/ła dokumentem, z którego wynika brak konieczności opłacania składek ZUS (Art. 34 ust. 6. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)?
  Dokumentem tym mogą być:
  - W wypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę - zaświadczenie z zakładu pracy lub np. druk RMUA, z którego będzie wynikać brak konieczności opłacania składek ZUS (tzn. odprowadzane są już składki od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia).
  - W wypadku studentów do 26 r. życia - legitymacja studencka z datą ważności co najmniej do dnia zakończenia zlecenia.
  Dokumenty te będą musiały być przedstawione przed wypłatą wynagrodzenia i powinny dotyczyć okresu wykonania zlecenia.
  - ZAPOZNAJ SIĘ I ZAAKCEPTUJ ZANIM WYŚLESZ APLIKACJĘ I CV:
 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów do kadry Centrum Kolonii i Obozów COGITO Sp. z o.o.:


 • Centrum Kolonii i Obozów COGITO Sp. z o.o. oferuje również możliwość stażu na koloniach osobom posiadającym uprawnienia, ale niemającym doświadczenia z opieki nad dziećmi.